Trung tâm hỗ trợ tìm việc - tuyển dụng cho người nước ngoài Ishikawa

Các hội thảo, sự kiện khuyến khích lưu học sinh người nước ngoài tham gia

Du học sinh có năng lực tiếng Nhật tốt có thể tham gia vào các sự kiện dành cho sinh viên người Nhật.
Hãy xem qua Job NAVI Ishikawa

Gửi tới các bạn lưu học sinh người nước ngoài muốn tìm việc trong tỉnh Ishikawa ( Nhật Bản )

Giới thiệu trình tự chung hoạt động tìm việc làm của sinh viên người Nhật.
Hoạt động tìm việc làm (ví dụ: phỏng vấn, …) sẽ bắt đầu từ mùa xuân của sinh viên năm thứ 4 và sinh viên năm thứ 2 sau đại học. Hầu hết mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động tìm việc làm từ mùa hè và mùa thu năm trước.

[ Trình tự hoạt động tìm việc làm chủ yếu ]

  • Tự phân tích
  • Nghiên cứu nghề nghiệp & chủng loại công việc, Thực tập
  • Tham gia Buổi thuyết trình công ty
  • Gia nhập công ty

Tham gia vào hội giao lưu giữa nhân viên đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp trong Tỉnh với sinh viên, và thực tập trong các công ty, xí nghiệp đó.
Vừa suy nghĩ xem xét công việc nào phù hợp với bản thân, vừa tìm hiểu về xã hội và các công ty, xí nghiệp Nhật Bản.

Thế nhưng, lưu học sinh người nước ngoài khi tìm việc làm tại Nhật Bản cần thiết phải có tư cách tạm trú.
Dù là bất kỳ ngành nghề nào, cũng không thể có được một công việc giống như một sinh viên người Nhật Bản.
Tùy thuộc vào những gì bạn học ở trường đại học và nội dung công việc của công ty, sẽ quyết định bạn có thể có được việc làm hay không.

Trao đổi tìm việc làm tìm vào đây

Về việc tìm việc làm trong các công ty, xí nghiệp trong tỉnh Ishikawa ( trong nước Nhật )
Các thành viên tư vấn ghi dưới đây sẽ hỗ trợ cho bạn trao đổi tìm việc, làm sao để phù hợp với công ty tuyển dụng.

Danh sách các công ty, xí nghiệp lưu học sinh quan tâm

  • Đang chuẩn bị