Trung tâm hỗ trợ tìm việc - tuyển dụng cho người nước ngoài Ishikawa

Liên hệ - Trao đổi

Các bạn Lưu học sinh

Bạn muốn trao đổi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, ... hãy liên hệ  tới văn phòng uỷ thác của công ty cổ phần Anowl.

TEL:076-225-7248
mail:info@anowl.co.jp

Bạn muốn trao đổi bằng tiếng Nhật, hãy liên hệ tới trung tâm Hỗ trợ tìm việc  - tuyển dụng cho người nước ngoài Ishikawa.

TEL:076-256-5120
mail:global@jobcafe-ishikawa.jp